Transponderler: 38 aktiw, KU-diapazon

Gulluk möhleti: 15 ýyl

Orbital pozisiýasy: Geostasionar, 52.0E

Peýdaly ýükleniş: Energosarpedijilik 8 Kwt, agramy 352 kg

Şöhleleriň möçberi: 3(Gündogar, Günbatar, Ýakyn-Gündogar/Demirgazyk-Afrika)

Hemranyň goýberilendäki agramy: 4731 kg

Energosarpedijiligi: 10 Kbt - Gury agram: 1839 kg

Gün batareýlarynyň panelleri: Güýji 11.3 Kwt

Akkumulýator batareýleriniň maýyşgaklygy: 18.2 Kwt-sag

Öndüriji: Thales Alenia Space (Fransiýa) - Platforma: SpaceBus 4000С2

Ilkinji aragatnaşyk hemrasy ”TürkmenÄlem 52.0E” Kanaweral (Florida, ABŞ) burundan 2015-nji ýylyň aprel aýynyň 27-ne 23 sagat 03 minutda älem giňişligine uçuryldy. Türkmenistanyň buýurmasy boýunça fransuz kompaniýasy “Thales Alenia Space” tarapyndan gurlan Älem gämisi, Falcon 9 raketa göteriji arkaly äleme goýberildi.

EAST şöhle (FSS)
EAST şöhle (FSS)
WEST şöhle (BSS)
WEST şöhle (BSS)
MENA şöhle (FSS and BSS)
MENA şöhle (FSS and BSS)

200-den gowrak ýokary hil ölçegli teleradiokanalar Türkmen, Iňlis, Rus, Türk, Özbek, Pars, Puştun, Dari, Kürt dillerinde TürkmenÄlem 52.0E Milli emeli aragatnaşyk hemrasy arkaly Ýewropa, GDA we Ýakyn Gündogar döwletleriniň tomaşaçylaryna elýeterdir. Şeýle hem onlarça kompaniýalar we döwlet edaralar maglumat alyş-çalyş hyzmatlaryndan peýdalanýarlar.

Häzirki wagtda elýeter teleradiokanallaryň sanawyny şu baglanşyga basyp görüp bilersiňiz.

BIZ BILEN HABARLAŞYŇ