“Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýýeti 2015-nji ýylda “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň, “Türkmentelekom” Elektroaragatnaşyk kompaniýasynyň we “Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň paýdarlygynda, emeli hemra aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin döredildi. TürkmenÄlem 52.0E Milli emeli aragatnaşyk hemrasynyň giň we amatly ýapýan zolaklarynda wideoýazgylaryny ýaýratma, göni ýaýlym, korporatiw torlaryny gurnamak ýaly ýokary hilli hyzmatlary berýändigi üçin ýakyngündogar sebitinde öňdebaryjy hemra operatory bolup durýar.


Prezentasiýany ýükle


Biziň hyzmatlarymyz barada giňişleýin maglumat almak isleseňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, haýyş edýäris, biz bilen habarlaşyn.