Gysga möhletleýin kärende

Gysga möhletleýin kärende “gyzgyn” täzelikleriň,konsertleriň, sport çäreleriň wideoýazgylary standart (SD) we ýokary (HD) hilde, göçme telewideniýe stansiýalar (SNG-stansiýalar) arkaly ulanylýar.

Uzak möhletleýin kärende

Uzak möhletler (1 aýdan gowrak) üçin hemra sygymynyň kärendesi teleradio ýaýlymaryny ýaýlyma bermek üçin, korporatiw torlaryny gurnamak üçin ulanylýar.

TürkmenÄlem 52.0E milli emeli hemra aragatnaşygyň sygymlarynu ulanmak bilen biz aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirýäris.

Döwlet edaralary üçin öýjükli aragatnaşyk hyzmatlary;

Telemedisina;

VSAT ulgamynyň hyzmatlary.

BIZ BILEN HABARLAŞYŇ