“Aref Marouf LTD” kompaniýasy “TürkmenÄlem 52.0E” Milli emeli aragatnaşyk hemrasynda DTH platformasynyň işini giňeldýär.

Ýazylan 10.01.2023

“Türkmen hemrasy” ÝGPJ-i, we “Aref Marouf LTD” kompaniýasy 2020-nji ýylda göýberilen DTH platformasynyň işiniň gerimini giňeldýär. Alem TV – atly tölegli telekanallaryň prowaýderi hökmünde, eýýäm ýurdymyzda we daşynda meşhurlygy gazanan bu prowaýderiň ýaýlyma berýän telekanallarynyň sany 130-dan geçdi hem-de, SD we HD hilde, 10 000-lerçe öý hojalyklaryna gyzykly kontentlary “VIP” we “Sada” bukjada hödürleýär. “TürkmenÄlem 52°E” Milli emeli hemrasynyň Günbatar we Gündogar şöhlesinden goşmaça transponderleri ulanmaga almak bilen, öň bar bolan şertnama laýyklyk goşmaça ylalaşyk baglaşdylar.

Eger-de siz, biziň hyzmatlarymyz barada giňişleýin bilmek isleseňiz ýa-da sizde soraglar ýüze çykan bolsa, onda haýyş edýäs, biz bilen habarlaşyn.